شماره جدید ماهنامه زیست فناوری ایران

اقتصاد زیستی راه نجات از اقتصاد نفتی

فقط 22 داروی زیستی معادل فروش 30 میلیون بشکه نفت برای کشور صرفه جویی ارزی به وجود آورده اند

در این شماره می خوانید:

آخرین دستاورد های زیست فناوران کشور

چه خبر از واکسن کرونای ایرانی؟

سکوت بهترین راه کاهش سرعت انتقال کرونا..

مطالب جذاب این شماره را از دست ندهید

فایل ها

کلمات کلیدی
//isti.ir/ZfZq