با تمرکز بر موضوع کرونا

شماره دهم ماهنامه زیست فناوری ایران منتشر شد

اطلاع از آخرین تحولات زیست فناوری ایران و جهان در ماهنامه زیست فناوری ایران

شماره دهم ماهنامه زیست فناوری ایران منتشر شد

در این شماره می خوانید:

نبرد جانانه دانش بنیان ها در تقابل با ویروس کرونا

تعیین ضرورت بستری بیماران مبتلا به کرونا ویروس با کمک هوش مصنوعی

هوش جوانان شریفی در مبارزه با کرونا

ایران پیشتاز در ساخت کیت تشخیص کرونا

دوئل دختران امید با ویروس کرونا

و....

دانلود

کلمات کلیدی
//isti.ir/ZUW3