آیین نامه حمایت از پژوهشگران برتر جوان در حوزه زیست‌فناوری

ستاد توسعه زیست‌فناوری به منظور معرفی و تشویق پژوهشگران موفق در حوزه زیست­فناوری، مطابق این آیین‌نامه از پژوهشگران برتر و جوان این حوزه، حمایت می‌کند.

ستاد توسعه زیست‌فناوری به منظور معرفی و تشویق پژوهشگران موفق در حوزه زیست ­فناوری، مطابق آیین‌نامه "حمایت از پژوهشگران برتر  جوان در حوزه زیست‌فناوری " از پژوهشگران برتر این حوزه، حمایت می کند.

مشخصات پژوهشگر

پژوهشگر باید حداکثر 40 سال داشته باشد.

به طور مشخص در زمینه زیست­فناوری فعال باشد.

 

مهلت تکمیل فرم و ارسال مدارک: 31 مرداد 97 

 

ارسال مدارک از طریق نشانی ایمیل research@biodc.isti.ir

 

  آیین نامه حمایت از پژوهشگران برتر جوان در حوزه زیست‌فناوری

 

فرم درخواست حمایت از پژوهشگران برتر جوان

کلمات کلیدی

تصاویر

 ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان
//isti.ir/ZrTf