پیش ثبت نام مطالعات بالینی واکسن آنفولانزا

شما با ثبت اطلاعات خود در این فرم به تیم اجرایی مطالعه این امکان را می دهید که شرایط شما را جهت شرکت در این طرح ملی بررسی نمایند. تکمیل این فرم هیچ گونه اجباری برای شما جهت شرکت در مطالعه به همراه نخواهد داشت و تمامی اطلاعات ثبت شده نزد ما محفوظ خواهد ماند. در صورتی که به هر علتی امکان تکمیل فرم زیر را ندارید می توانید با شماره 09203301415 تماس حاصل فرمائید تا شرایط شما توسط همکاران ما بررسی و اطلاعات ثبت گردد.

هدف از این پژوهش تعیین اثر ایمنی زایی و بی خطری واکسن فلوگارد (تولید شرکت نیواد فارمد سلامت) در مقایسه با واکسن واکسی گریپ (تولید شرکت سانوفی فرانسه) می باشد. این امکان برای شما فراهم است که حتي پس از موافقت با شركت در پژوهش هر وقت كه بخواهید، پس از اطلاع به مجری، از پژوهش خارج شوید. نحوه همکاری شما بصورت زیر خواهد بود: 1. در این پژوهش بصورت تصادفی واکسن ایرانی (نوترکیب 4 ظرفیتی) با نام فلوگارد یا خارجی (بر پایه تخم مرغ 4ظرفیتی) با نام واکسی گریپ به شما تزریق خواهد شد 2. روز تزریق واکسن از قبل با شما هماهنگ خواهد شد 3. یکبار دو روز قبل از تزریق واکسن جهت بررسی آزمایش های معمول از شما نمونه خون اخذ شده و همچنین تست کووید گرفته می شود 4. تزریق واکسن دو روز بعد از اخذ نمونه خون و تنها همین یکبار انجام خواهد شد. 5.مجدد چهار هفته بعد از تزریق واکسن، نمونه خون دیگری جهت بررسی سطح آنتی بادی از شما گرفته می شود. 5. در مجموع 3 مرتبه در محل اجرای مطالعه در تهران حضور پیدا خواهید کرد (دو روز قبل از تزریق، روز تزریق و 28 روز بعد از تزریق)، همچنین دو نوبت خونگیری و تنها یک نوبت تزریق واکسن خواهید داشت. در طی 28 روز مطالعه همکاران تیم اجرایی در هفته دو مرتبه جهت بررسی وضعیت، با شما تماس خواهند گرفت. بعد از مطالعه به مدت 6 ماه نیز همکاران ما بصورت ماهانه با شما در ارتباط خواهند بود یک شماره تماس نیز در اختیار شما قرار میگیرد تا در صورت لزوم بتوانید با ما ارتباط برقرار کنید

لینک پیش ثبت نام https://panel.rabit.ir/s/Fluguard-reg.html

کلمات کلیدی
//isti.ir/Zqzq