با هدف توانمندسازی نیروی انسانی دانشگاهی

فراخوان طراحی و راه اندازی پلتفرم نوآوری باز توانمندسازی و آموزش دانشجویان

گروه منابع انسانی، آموزش و ترویج ستاد توسعه زیست فناوری قصد دارد تا با استفاده از روش های نوین تحت وب، رسالت خود را در توانمندسازی نیروی انسانی دانشگاهی و هدایت شغلی مناسب ظرفیت های دانشجویی به انجام رساند.

 

گروه منابع انسانی، آموزش و ترویج ستاد توسعه زیست فناوری قصد دارد تا با استفاده از روش های نوین تحت وب، رسالت خود را در توانمندسازی نیروی انسانی دانشگاهی و هدایت شغلی مناسب ظرفیت های دانشجویی به انجام رساند. یکی از فرآیندهای نوین در جذب همکاری در نوآوری، پلتفرم های نوآوری باز است که توسط بسیاری از مجموعه ها و صنایع مطرح در جهان مورد استفاده قرار می گیرد. در این راستا از همه علاقه مندان دعوت می گردد، تا تاریخ 15 بهمن ماه 1397، پیشنهادات خود را برای طراحی و راه اندازی سامانه پلتفرم نوآوری باز با محوریت آموزش و توانمندسازی دانشجویان و فارغ التحصیلان برای ورود به بازار کار زیست فناوری به آدرس ایمیل گروه به نشانی manpower@biodc.isti.ir ارسال نمایند.

 

کلمات کلیدی

تصاویر

 ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان
//isti.ir/ZYci