پیوندها
صفحه اصلی > تماس با ما 
تماس با ما

دبيرخانه ستاد

پست الکترونیکی :info@biodc.isti.ir

گروه تولید، تجاری سازی و بازار

پست الکترونیکی :bioproducts@biodc.isti.ir

گروه نظارت و ارزیابی

پست الکترونیکی :supervision@biodc.isti.ir

گروه پژوهش،زیرساخت و توسعه فناوری

پست الکترونیکی :research@biodc.isti.ir

گروه سرمایه انسانی،آموزش و ترویج

پست الکترونیکی :manpower@biodc.isti.ir

باشگاه دانش آموزي

پست الکترونیکی:studentclub@biodc.isti.ir

شبکه ملی زیست بانک

پست الكترونيكي:  zistbank@biodc.isti.ir

شبکه ملی آزمایشگا ه ها

پست الكترونيكي: biolab@biodc.isti.ir

 بین الملل

پست الكترونيكي:int.relation@biodc.isti.ir

کارگروه استان ها

پست الكترونيكي: ostani@biodc.isti.ir

آدرس: زعفرانیه-خیابان شهید فلاحی- کوچه شیرکوه- پلاک 11- ساختمان دو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

نمابر:22433675

تلفن:6-22414190

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir