اقتصاد زیستی، مانع اصلی در برابر واردات بی رویه به کشور

رد خون واردات در شماره جدید ماهنامه زیست فناوری ایران

در این شماره بخوانید: گردش مالی 134 هزار میلیارد تومانی صنعت دام و طیور و نقش دانش بنیان ها، بررسی جامع گزارش یونسکو از زیست فناوری و نوآوری در ایران، و مطالب جذاب دیگر در شماره بیست و یکم ماهنامه زیست فناوری ایران

برای خواندن این شماره ماهنامه فایل زیر را دانلود نمایید.

//isti.ir/ZDar