پیوندها
CD مولنما

مولنما اولین نرم افزار فارسی مشاهده مولکولها به صورت سه بعدی

 

یکی از روشهای بسیار مهم در مطالعة مولکولها و خواص آنها مشاهده موکلولی و یا Molecular Graphics می‌باشد. از ابتدا که اتمها توسط دالتون معرفی شد تاریخچة وسیعی در رسم و ساخت مولکولها بوجود آمد بطوری که همواره سعی در رسم مدلهای مولکولی وساخت آنها به کمک ابزار فیزیکی بوده است. واتسون و کریک ماهها برای ساخت مدلی از DNA به‌کمک میله و صفحه وقت صرف نمودند و جایزه نوبل کشف DNA را به خود اختصاص دادند. از سال 1980 تا کنون آزمایشگاههای تحقیقاتی علوم پایه و صنعت به قدرت کامپیوتر برای نمایش این مولکولها پی بردند.

با توجه به اینکه هیچ نرم افزار مشاهده مولکولی فارسی تا کنون در ایران وجود نداشته شرکت ژرف، از شرکتهای وابسته به مرکز رشد زیست فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک، با هدف ارتقاء دانش بیوانفورماتیک و مشاهده مولکولی بر آن شد که چنین  نرم افزاری را تحت عنوان مولنما طراحی نماید.

مولنما توانایی های مختلفی در نمایش و مشاهده مولکولها از زوایای مختلف و به صور مختلف داشته و از تکنولوژی جدید سه بعدی نیز برای مشاهدة مولکولها بهره مند می باشد. در اين بسته آموزشي مولكول‌هاي كتاب‌هاي درسي شيمي و زيست شناسي از سال اول تا چهارم دبيرستان معرفي شده و اشكال آنها نشان داده شده‌است. علاوه بر CD مربوطه يك عينك نيز در اين بسته وجود دارد كه دانش‌آموزان مي‌توانند با استفاده از اين عينك، مولكول‌هاي كتاب‌هاي درسي را به صورت سه بعدي ديده و در نتيجه درك بهتري از آنها كسب كنند.

 


©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir