پیوندها
صفحه اصلی > دستاوردها > گزارش‌ها 
گزارش‌ها

ردیف

عنوان گزارش

تهیه کننده

1

گزارشی از کارسوق مهندسی ژنتیک

گروه سرمایه انسانی، آموزش و ترویج
2

استانداردها در حوزه زیست­فناوری

کارگروه اقتصاد زیستی
3

سیاست­های حمایتی در حوزه زیست فناوری

کارگروه اقتصاد زیستی
4

زیست­ فناوری در ایتالیا در سال 2016

کارگروه اقتصاد زیستی
5 تحلیل گزارش مکنزی گروه نظارت و ارزیابی
6 گزارش نوآوری جهانی گروه نظارت و ارزیابی
7 چارچوب شاخص جهانی رقابت‌پذیری گروه نظارت و ارزیابی

8

 گزارش نقشه راه زیست فناوری کشاورزی

کارگروه کشاورزی

9

گزارش آنکتاد

ستاد

10

بررسی روند رشد زیست فناوری و آینده آن در دانمارک

گروه سرمایه انسانی، آموزش و ترویج

11

بررسی و ارزیابی اختراعات زیست‌فناوری در ایران و جهان

گروه نظارت و ارزیابی

12

بررسی روند رشد زیست فناوری در آلمان

گروه سرمایه انسانی، آموزش و ترویج

13

معرفی کلی شتاب دهنده ها

گروه نظارت و ارزیابی

14

بررسی و ارزیابی مستندات علمی زیست فناوری

گروه نظارت و ارزیابی

15

بررسی و ارزیابی سهم زیست فناوری در تولید ناخالص داخلی 

گروه نظارت و ارزیابی

16

ارزیابی بازار جهانی زیست فناوری

گروه نظارت و ارزیابی

17

عناوين پروژه هاي دانشجويي مرتبط با بايو سوخت

کارگروه محیط زیست

18 حضور ستاد توسعه زیست فناوری در جشنواره تبیان گروه سرمایه انسانی، آموزش و ترویج
19 مجله اتانول زیستی کارگروه صنعتی
 
©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir