پیوندها
کمیته نهاده ها و کنترل زیستی

 

  • رییس کمیته:  

جناب آقای دکتر جواد حامدی  رئیس محترم کمیته نهاده ها و کنترل زیستی که طی حکمی از سوی دبیر محترم  ستاد توسعه زیست فناوری منصوب گردیده‌اند.

 

  •    اعضا کمیته- این کمیته مرکب است از:

اعضای هیات علمی و نمایندگان رسمی و تام‌الاختیار دستگاه‌های ذیربط که به پیشنهاد رئیس کمیته مربوطه تعیین شده‌اند:

  • اعضای کمیته (جهت مشاهده رزومه اعضا روی اسامی کلیک نمایید)

 جناب آقای دکتر حمیده افقی (عضو هیئت علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران)

جناب آقای دکتر احمدعلی پوربابایی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران-پردیس کشاورزی و منابع طبیعی)

جناب آقاي دكتر حمید مقیمی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران-پردیس علوم )

جناب آقای دکتر علی هاتف سلمانیان (عضو هیئت علمی  پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری)

جناب آقاي دكتر مجتبی محسنی (عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران- دانشکده علوم)

جناب آقاي دكتر محمدرضا صعودی (عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا )

جناب آقای دکتر مظفر شریفی (عضو هیئت علمیدانشگاه تربیت مدرس)

جناب آقای دکتر میثم طباطبایی (عضو هیئت علمی  پژوهشکده بیوتکنولوژی کرج)

جناب آقای صالحی جوزانی (عضو هیئت علمی  پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی)

سرکار خانم دکتر انسیه اسماعیلی (نماینده سازمان حفاظت محیط زیست)

 

 

 

 

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir