پیوندها
کمیته حقوقی و ایمنی زیستی

 

  • رییس کمیته:

جناب آقای دکتر شهاب الدین منتظمی رئیس محترم کمیته حقوقی و ایمنی زیستی که طی حکمی از سوی دبیر محترم ستاد توسعه زیست فناوری  منصوب گردیده‌اند.

 

  • اعضا کمیته- این کمیته مرکب است از:

اعضای هیات علمی و نمایندگان رسمی و تام‌الاختیار دستگاه‌های ذیربط که به پیشنهاد رئیس کمیته مربوطه تعیین شده‌اند:

  • اعضای کمیته(جهت مشاهده رزومه اعضا روی اسامی کلیک نمایید) جناب آقای دکتر ساعد حقوقدان بین الملل
جناب آقای دکترسمیعی حقوقدان محیط زیست
جناب آقای دکترمحبعلی عضوهیئت علمی پژوهشگاه نفت
جناب آقای دکتر فرازمند عضوهیئت علمی سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران
جناب آقای دکترحامدی عضوهیئت علمی دانشگاه تهران
جناب آقای دکتر حمید راشدی  عضوهیئت علمی دانشگاه تهران

 

 

 

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir