پیوندها
واکسن های دام، طیور و آبزیان

پیش بینی بازار واکسن های دام، طیور و آبزیان تا سال 1404:

  •     ارزش بازار واکسن دنیا در سال 2014 : 12 میلیارد دلار
  •     پیش بینی ارزش بازار واکسن دنیا در سال 2019: 19 میلیارد دلار
  •     تعداد واکسن جدید تولید شرکتهای واکسن سازی دنیا از سال 2012 تا کنون: 20
  •     70 درصد بازار واکسن دنیا در اختیار شرکتهای بین المللی بزرگ

الویت های واکسن های دام، طیور و آبزیان:

الویت های واکسن های دامی:

تب برفکی، تب سه روزه، یون گوسفندی، اکتیمای مسری، واکسن ضد کنه، واکسن سه گانه IBR، واکسن لپتوسپیرا در سگ، واکسن ضد کیست هیداتیک

الویت های واکسن های طیور:

واکسن اورنیتوباکتریوم، واکسن غیرفعال سه ظرفیتی کلی باسیلوز طیور، واکسن چهارگانه IB,ND,AI,EDS، واکسن رئوویروس زنده، واکسن کوکسیدیوز ماکیان

الویت های واکسن های آبزیان :

واکسن چندگانه استرپتوکوکوزیس ماهی، واکسن تزریقی ماهی، واکسن بیماری های ویروسی ماهی

آدرس پستی دبیر خانه: 

کرج -حصارک-خیابان شهید بهشتی-موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

تلفن: 34502799-026

فکس: 34533273-026

برای دریافت اطلاعات بیشتر لطفا به ما ایمیل بزنید :

نشانی پست الکترونیک:vaccine@biodc.isti.ir

 

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir