پیوندها
هدف از تشکیل
  •   هدف از تشکیل شبکه:

 

"مطابق پیش نویس اساسنامه  مرکز ملی مدیریت ذخایر ژنتیکی ، شبکه بانک­های ژن کشور به منظور ایجاد انسجام و هماهنگی بین دستگاه­های مختلف در فعالیت ذخایر ژنتیکی آنها و استفاده بهینه از امکانات و سرمایه­های موجود در راستای ارتقاء استانداردهای حفاظت و توسعه بهره برداری پایدار و صیانت از این منابع ارزشمند تشکیل می گردد"

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir