پیوندها
معرفی و ضرورت تشکیل کارگروه

کارگروه واکسن ستاد توسعه زيست فناوري درتاريخ  18/8/1393 با ابلاغ دبير محترم ستاد جناب آقاي دکتر قانعي رسما کار خود را آغاز نمود. ضرورت تشکیل این کارگروه حمايت از شرکت هاي دانش بنيان در زمينه توليد واکسن هاي انساني، دام، طيور و آبزيان می باشد.

رئیس کارگروه: جناب آقای دکتر هومن کاغذیان

اعضا کار گروه:

جناب آقاي  دکتر سيد نظام الدين حسيني :  عضو هيئت علمي انستيتو پاستور ايران

جناب آقاي  دکتر ابراهيم عباسي :  عضو هيئت علمي موسسه تحقيقات  واکسن و سرم سازي رازي

جناب آقاي دکتر سید مهدی حسن زاده:  مدیر عامل شرکت آرناژن آویسا

جناب آقاي دکتر پرويز اوليا :  عضو هيئت علمي دانشگاه شاهد

جناب آقاي  دکتر احمد عرفان منش :  عضو هيئت علمي جهاد دانشگاهي

سرکار خانم دکتر سعیده فخرزاده

جناب آقای دکتر محمد حبیبی

سرکار خانم مهندس سمانه زارعی: دبیر کارگروه واکسن

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir