پیوندها
معرفی و شرح وظایف

شرح وظایف گروه پژوهش- مصوب جلسه مورخ 5/3/93

 

به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام، ابلاغی مقام معظم رهبری و سایر اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز نظام در افق 1404 برنامه های توسعه کشور و سند ملی زیست فناوری و اسناد پشتیبان، شرح وظایف گروه پژوهش، زیرساخت و توسعه فناوری به شرح زیر است:

1-    پایش مستمر نظام پژوهش، زیرساخت و توسعه زیست‌فناوری، بررسی قوانین، آیین‌نامه‌ها و مقررات موجود کشور در زمینه زیست‌فناوری، به منظور شناسایی چالش‌های موجود نظیر پروژه‌های غیرهدفمند و موازی و همچنین در جهت ارایه راهکارهای مناسب برای ارتقای عملکرد و رفع موانع براساس سند زیست‌فناوری کشور و سایر قوانین بالادستی

2- کمک به مأموریت‌محوری و تقسیم کار موضوعی هوشمندانه بین مراکز و دستگاه‌های پژوهشی متناسب با اولویت‌های زیست‌فناوری

3- جهت‌دهی بلند مدت و ترسیم دورنمای لازم برای فعالیت‌های پژوهشی، تأمین زیرساخت‌های لازم و توسعه فناوری

4- نظارت و ارزیابی بر نحوه اجرای روش‌های حمایتی و تشویقی و بررسی میزان اثربخشی آنها در دستیابی به اهداف تعیین شده و تعیین شاخص‌های اثربخشی

5- برنامه‌ریزی به منظور ارتقای همکاری‌های پژوهشی با مراکز و مجامع بیوتکنولوژی و استانداردسازی در حوزه زیست‌فناوری در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و عضویت فعال در آنها

6- پیشنهاد اعتبارات موردنیاز توسعه پژوهش و برنامه‌ریزی به تفکیک دستگاه‌های مختلف کشور در حوزه زیست‌فناوری، براساس موارد تعیین شده (موضوع ماده 4 مصوب 705 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

7- بررسی، تدوین و تصویب برنامه‌ها و سیاست‌های حمایتی و تشویقی از پژوهشگران، مراکز تحقیقاتی، فعالیت‌های پژوهشی، ترویجی و استفاده از ظرفیت‌های بخش‌های غیردولتی و انجمن‌های علمی

8- طراحی و ایجاد سامانه کارآمد در چارچوب مدیریت بهنگام نظام پژوهشی، توسعه فناوری و نوآوری‌های مرتبط

9- برنامه‌ریزی به منظور هم‌افزایی گروه‌ها و کارگروه‌های ستاد توسعه زیست فناوری و نیز سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و غیردولتی در حوزه زیست‌فناوری

10- ایجاد کریدور خدمات پژوهشی و فناوری، با ایجاد و توسعه  شبکه ملی آزمایشگاه‌های زیست‌فناوری ایران (شازا) و ارزیابی، نظارت و حمایت از آنها

11- ایجاد کارگروه‌های تخصصی مورد نیاز، تعیین شرح وظایف و حدود اختیارات آنها به عنوان زیرمجموعه گروه پژوهش، زیرساخت و توسعه فناوری، به منظور انجام مطالعات، بررسی‌ها و تهیه پیش‌نویس طرح‌ها و برنامه‌ها با حضور اعضای گروه و افراد واجد صلاحیت منصوب از سوی مدیر گروه، پیگیری انجام ماموریت‌های محوله از سوی گروه و نظارت بر عملکرد کارگروه‌ها.

 

 

 

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir