پیوندها
صفحه اصلی > گروه های ستاد > گروه نظارت و ارزیابی > معرفی و شرح وظایف کارگروه 
معرفی و شرح وظایف کارگروه
 

در مسیر توسعه زیست فناوری در کشور، شناخت کامل جهت گیری ها و روند تحولات علم و فناوری در دنیا و تعیین موقعیت خود در سطح بین المللی امری اجتناب ناپذیر و نیازمند ارزیابی مستمر است. ارزیابی هایی که در دوره های مشخص انجام میگیرد به ما کمک میکند تا وضعیت زیست فناوری را در دوره های مختلف رصد کرده و تاثیرات سیاست ها و برنامه ها را مورد ارزیابی قرار دهیم.

 

وظایف گروه نظارت و ارزيابي :

 

الف - ارزیابی و تعیین میزان تحقق اهداف سند زیست فناوری در دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها، مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان و همچنین رتبه بندی آنه

 

ب - نظارت و ارزیابی بر هزینه کرد اعتبارات دریافتی توسط دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، پارک ها و مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان در حوزه زیست فناوری

 

ج - ارزیابی میزان پیشرفت برنامه های اجرایی سالانه گروه های ستاد توسعه زیست فناوری

 

د - تهیه و تنظیم آیین نامه و فرم های نظارت و ارزيابي

 

ه - انجام مطالعات و بررسی های علمی در حوزه نظارت و ارزیابی

 

و - تهیه و تنظیم موافقتنامه های سالیانه ستاد و پیگیری تخصیص اعتبارات آن

 

ز - انجام بازدیدهای نظارتی از دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، پارک ه

 

مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان در حوزه زیست فناوری بر حسب ضرورت

 

ح - تهیه گزارش های نظارتی مالی و عملیاتی

 

ط - ارزیابی برنامه ها و سیاست های ستاد

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir