پیوندها
صفحه اصلی > دستاوردها > کتاب‌ها > كاربردهاي زيست فناوري 
كاربردهاي زيست فناوري

  كاربردهاي زيست فناوري

 

 

آنچه امروزه كشوري را توسعه يافته و يا عقب مانده معرفي مي‌كند، ميزان بهره گيري از فناوري در ابعاد مختلف توسعه، بخصوص توسعه تكنولوژي است. توسعه در شرايط فعلي جهان، بدون دستيابي به فناوري پيشرفته امكان پذير نيست. تفاوتي كه امروز بين جهان در حال توسعه و جهان توسعه يافته وجود دارد، براساس سرمايه، حجم تجارت، منابع طبيعي و حتي تجهيزات صنعتي نيست، بلكه معيار اصلي تفاوت بين دنياي پيشرفته صنعتي و جهان غير صنعتي، فناوري و به ويژه فناوري پيشرفته است. حركت بنيادين براي رشد و توسعه پايدار زيست فناوري به عنوان يكي از هفت فناوري كليدي جهان در قرن 21 نيازمند فرهنگ سازي و آشنايي ريشه اي دانش آموزان به عنوان  پژوهشگران و فناوران فردا مي باشد.


باشگاه دانش آموزي زيست فناوري تشكيلاتي است علمي و ترويجي، وابسته به ستاد توسعه زيست فناوري كه با عضويت و مشاركت فعال دانش آموزان علاقمند، زمينه آشنايي آنها را با اين فناوري نوين فراهم مي نمايد.

مجموعه كاربردهاي زيست فناوري بصورت كميك استريپ، اولين گام در جهت آشنايي دانش آموزان با گستره وسيع كاربردهاي زيست فناوري مي باشد.

در اين مجموعه سعي بر آن است تا با كمك جذابيت هاي تصويري به تشريح مفهوم و حوزه هاي تحت نفوذ زيست فناوري پرداخته شود.


 

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir