پیوندها
طرح های پذیرفته شده

گروه پژوهش، زیرساخت و توسعه فناوری در دومین و سومین مرحله از حمایت از طرح های مهندسی ژنتیک در کشاورزی و منابع طبیعی فهرست طرح های پذیرفته شده را معرفی کرد.

 

 

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir