پیوندها
صفحه اصلی > فراخوان و مزایده > فراخوان > صنعتی > طرح بهینه سازي سویه باسیلوسی مولد آلفا-آمیلاز 
طرح بهینه سازي سویه باسیلوسی مولد آلفا-آمیلاز

درخواست براي ارائه پیشنهاد
طرح بهینه سازي سویه باسیلوسی مولد آلفا-آمیلاز
تهیه شده توسط کارگروه زیست فناوري صنعتی
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد طرح: 97/1/31

جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir