پیوندها
ضرورت تشکیل کار گروه

     ضرورت تشکیل کارگروه:  

در راستاي اجراي ماده 9 راهبردهاي زيست‌فناوري و ماده 12 مصوبه تشکیل ستاد توسعه زیست فناوری (مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي به ترتیب در آبان‌ماه 1386 و دی ماه 1390 ) با هدف برنامه‌ريزي ملي برای ایجاد انسجام و هماهنگي ميان مراكز ذخاير ژنتيكي و زيستی‌ فعال كشور در زمینه حفاظت، صیانت و بهره­برداری از ذخایر ژنتیکی کشور و به منظور  جلوگیری از موازی کاری، افزايش تعامل ، همكاري،‌ همفكري و ارايه راهكارهاي مناسب در راستای توسعه پایدار تولیدات بیولوژیک کشور، این کارگروه در ستاد توسعه زیست فناوری تشکیل شد. 

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir