پیوندها
حوزه فعالیت

   حوزه های فعالیت شبکه:

 شبکه در حوزه‌های مختلف منابع ژنتیکی به شرح زیر فعالیت خواهد داشت:

  •     منابع ژنتیکی گیاهی
  •     منابع ژنتیکی دام
  •    منابع ژنتیکی آبزیان
  •   منابع ژنتیکی میکروارگانیسم‌ها و لاین‌های سلولی
  •    منابع ژنتیکی بی مهرگان
  • منابع ژنتیکی حیات وحش
©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir