پیوندها
تقسیم کار ملی

تقسیم کار ملی در حوزه زیست فناوری

 

جهان کنونی به دلیل نفوذ خلاقیت ها در فناوری، در حال شتابگیری ویژه بوده و هر روز شاهد تاثیرات و تغییر و تحولات فناورانه ای هستیم که بدون تسلط بر آن و بهره گیری از فرصت های پیش آمده، دستیابی به اقتصاد در حال توسعه و کاهش شکاف ثروتی بین کشورها و فائق آمدن بر عدم تعادل و توازن اقتصادی موجود ناممکن خواهد بود. طبعا دستیابی به رتبه اول علم و فناوری در منطقه و سهم موثر ثمردهی اقتصادی و ارزش افزوده از محل ظرفیت های علمی، مستلزم اقدام هماهنگ و همه جانبه متکی بر تقسیم کار ملی خواهد بود. همچنین استفاده مفید از منابع محدود نیازمند اقدام برنامه ریزی شده متناسب با ظرفیت های آمایش سرزمینی و اقلیمی و پتانسیل های منحصر به فرد در کشور و مدیریت هوشمندانه ظرفیت منابع انسانی دانشی است.

یکی از اقدامات مهم برای هماهنگ­ سازی و افزایش بهره­ وری ظرفیت­ ها و فعالیت های حوزه  فناوری زیستی در سطح کشور، تعیین الویت­ های تحقیقاتی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و یکپارچه­ سازی آن بمنظور جلوگیری از تعدد تحقیقات بر روی موضوعات واحد و نیز شناسایی موضوعات مهم است.

ستاد توسعه زیست فناوری که برابر اسناد جاری، حمایت، هدایت و هماهنگی موسسات و مراکز فعال و مرتبط با زیست فناوری را بر عهده دارد در نظر دارد با اهتمام ظرفیت های فکری نسبت به تهیه اطلس ظرفیت های علمی و فناورانه حوزه زیست فناوری در کشور اقدام نماید تا با مدیریت بسامان و پیگیری ماموریت محوری در هر واحد علمی، بر یک عرصه اولویت دار اختصاصی و با هدف عمق بخشی به تسلط دانشی و تحقق نیاز کاربردی کشور امکان حمایت های هدفمند اعتباری را فراهم نماید.

 بدین منظور از تمامی مراکز و سازمان های دولتی که به نحوی در حوزه زیست فناوری مشغول به فعالیت می باشند دعوت می شود تا اطلاعات سه مورد از مهمترین اولویت های بخش زیست فناوری را در "فرممشخصات و اطلاعات تکمیلی در خصوص اولویت های سه گانه مراکز و سازمان ها" تکمیل کنند.

پس از تکمیل اطلاعات، فرم یاد شده را به نشانی ایمیل research@biodc.isti.ir ارسال فرمایید.

مراکز و سازمانی هایی که اولویت های خود را به ستاد توسعه زیست فناوری ارسال کرده اند در صورتی که تمایل دارند مواردی را به موضوعات اشاره شده اضافه و موارد موردنظر خود را از طریق ایمیل گروه پژوهش، زیرساخت و توسعه فناوری به نشانی research@biodc.isti.ir ارسال فرمایند. 

فهرست اولویت های معرفی شده به ستاد توسعه زیست فناوری از سوی مراکز

 

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir