پیوندها
انيميشن آموزشی زی
 

انيميشن  آموزشی  " ماجراهای زی"

مجموعه حاضر به سفارش ستاد توسعه زیست فناوری (شورای عالی زیست فناوری سابق) تهیه شده است. این مجموعه سری اول از پویا نماییهای آموزشی بخش ترویج مفاهیم زیست فناوری ستاد توسعه زیست فناوری می باشد. هدف از ساخت آن آشنایی گروههای سنی" الف " و" ب " با رشته زیست فناوری می باشد. در شماره نخست اين مجموعه به کاربردهای زيست فناوري در زمینه استفاده از میکروبها برای تولید محصولات مفید پرداخته شده است. مقصود از نام شخصیت اول این پویا نمایی " زی " اشاره به زیستن و حیات می باشد. شایان ذکر است این مجموعه به منظور آموزش و بحث در مهد کودکها و مدارس ساخته شده است و شماره دوم آن نيز در حال ساخت مي باشد. 
©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir