پیوندها
اعضای کار گروه
  • رییس کارگروه:  

  دکتر بهزاد سرخی که طی حکمی از سوی دبیر محترم ستاد توسعه زیست‌فناوری  منصوب گردیده‌اند.

  •    اعضا کارگروه- این کارگروه مرکب است از:

  الف: نمایندگان رسمی و تام‌الاختیار دستگاه‌های ذیربط که به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه مربوطه تعیین شده‌اند:

  جناب آقای دکتر بهزاد سرخی، نماینده وزارت جهاد کشاورزی

  جناب آقای دکتر مجتبی زارعی، نماینده  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  جناب آقای دکتر محمدرضا زمانی، نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  جناب آقای دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی، نماینده جهاد دانشگاهي

  جناب آقای مهندس اصغر مبارکی نماینده سازمان حفاظت محيط زيست

  جناب آقای دکتر بهزاد قره‌یاضی، نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

   

  ب:  اعضا حقیقی که به پیشنهاد رییس کارگروه  و با حکم دبیر محترم ستاد توسعه زیست‌فناوری مشخص گردیده‌اند:

       جناب آقای دکتر سیروس امیری‌نیا، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم دامی

       سرکار خانم دکتر پروین صالحی، رئیس بانک ژن مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع

       جناب آقای دکتر سهراب رضوانی ،عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات شیلات

       جناب آقای دکتر مهدی حبیبی انبوهی ، عضو هیئت علمی انیستیتو پاستور ایران

       جناب آقای دکتر محسن مفیدی نیستانک ، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاه زشکی

       جناب آقای دکتر محمدرضا نقوی ، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران 

   

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir