پیوندها
اعضای کارگروه

 

  • رییس کارگروه:

جناب آقای دکتر علی محمد لطیفی رئیس محترم کارگروه زیست فناوری محیط زیست که طی حکمی از سوی دبیر محترم ستاد توسعه زیست فناوری  منصوب گردیده‌اند.

 

  • اعضا شورای این کارگروه مرکب است از:

الف. روسای کمیته ها

1.      کمیته زیست پالائی آب و خاک

2.      کمیته هوا و گرد و غبار

3.      کمیته زیست پالائی نفت و صنایع پتروشیمی

4.       کمیته سوخت های زیستی

5.      کمیته حفظ جنگل های بلوط و منابع طبیعی

6.       کمیته نهاده ها و کنترل زیستی

7.      کمیته حقوقی و ایمنی زیستی

ب‌.    نماینده سازمان های ذیربط( محیط زیست، نفت، صنایع و معادن، شورای عالی ایمنی زیستی)

ت‌.    اعضای هیئت علمی دانشگاه ها

ث‌.    کارشناسان خبره

ج‌.      نماینده انجمن های علمی( بیوتکنولوژی،ایمنیزیستی،ژنتیک)

 

  • اعضای کارگروه(جهت مشاهده رزومه اعضا روی اسامی کلیک نمایید)

    جناب آقای دکتر سيروس ابراهيمي رئیس کمیته زیست پالائی آب و خاک

    جناب آقاي دكتر جواد حامدي رئیس کمیته نهاده ها و کنترل زیستی

    جناب آقای دکترشهاب الدين منتظمي رئیس کمیته حقوقی و ایمنی زیستی

    جناب آقاي دكتر عباس فرازمند رئیس کمیته هوا و گرد وغبار

    جناب آقاي دكتراحمد اسماعيلي رئیس کمیته حفظ جنگل های بلوط و منابع طبیعی

    سركار خانم دكتر سعيده رجائي رئیس کمیته هوا و گرد وغبار

    جناب آقای دکترمیثم طباطبایی رئیس کمیته سوخت های زیستی

    جناب آقای دکتر عباس اخوان سپهی عضو  رئیس کمیته زیست پالائی نفت و صنایع پتروشیمی

    جناب آقای دکتر غلامرضا صالحی عضو هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کرج

    جناب آقای دکترمجید صادقی زاده عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

    جناب آقای دکتر ابراهیم علائی نماینده وزارت نفت و رئیس پژوهشکده محیط زیست پژوهشگاه نفت

    جناب آقای دکتر  صعودی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

    جناب آقای مهندس مجید خادمی نماینده وزرات صنعت، معدن و تجارت

    جناب آقاي دكتر محمدعلي آموزگار عضو هیئت علمي دانشگاه تهران

    جناب آقای دکترغلامحسین ابراهیمی پور عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

    جناب آقاي دكتر حميد راشدي عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

    جناب آقای دکتر حیات غیب معاون دفتر پژوهش و فناوري سازمان حفاظت محيط زيست

    سرکارخانم مهندس فاطمه صابری کارشناس کارگروه زیست فناوری محیط زیست

    سرکارخانم مهندس قدیری کارشناس کارگروه زیست فناوری محیط زیست

     تماس با ما 

o ایمیل کارگروه: environ@biodc.isti.ir

o  تماس با کارشناس کارگروه : 09309046726

 

 

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir