پیوندها
صفحه اصلی > فراخوان و مزایده > فراخوان > گروه پژوهش، زیرساخت و فناوری > استحصال هرگونه ماده موثره با ارزش 
استحصال هرگونه ماده موثره با ارزش

ضایعات کشتارگاهی تولید شده در کشتارگاه شامل خون، استخوان و لاشه هاي حذفی فیزیولوژیک می باشد. با تدوین اصلاح الگوي مصرف در این تولیدات و عمل آوري آنها منجر به تولید موادي همچون پپتون، پودر خون و ... می شود که این مواد
تاثیر بسزایی در صنایع تولیداتی دیگر مانند پرورش دام و طیور دارد. با توجه به اینکه در کشتارگاه بعضاً به دلیل عدم وجود تکنولوژي هاي فرآوري، این ضایعات دفن می شوند که با ایجاد تکنولوژي هاي وابسته توام با اصلاح الگوي مصرف می توان این
ضایعات را به مواد موثري تبدیل نمود که داراي ارزش افزوده بالایی بوده و از طرفی هم واردات آنها را براي صنایع تولیدي دام و طیور به کشور کاهش داده و سبب اشتغال زایی و افزایش اقتصاد منطقه می شود. همچنین با توجه به نگاه کشور هاي
مختلف به ایران بعنوان یک کشور در حال توسعه و نیاز تهیه و ساخت مواد اولیه استراتژیک در کشور نیاز به تولید محصولاتی مانند پپتون مورد توجه قرار گرفته است.

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir