پیوندها
اسامی پذیرفته شدگان

1- مبلغ حمایتی مرحله اول به هیچ عنوان به حساب شخص دانشجو واریز نمی شود.

2-  با توجه به شیوه نامه دانشجویان پذیرفته شده موظفند شماره کمک مالی که در جداول زیرآورده شده است  را در پایان نامه و کلیه انتشارات، مقالات، سخنرانی­ها، اسلایدهای پاورپوینت و مانند آن به صورت عبارات زیر درج کنند:

"این پژوهش با کمک مالی شماره ..... ستاد توسعه زیست فناوری انجام شده است."

“This study was financially supported by grant No: ....... of the Biotechnology Development Council of the Islamic Republic of Iran”
©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir