برگزاری دومین دوره کارسوق مهندسی ژنتیک در قطب تهران

12 آذر 1397

برگزاری دومین دوره کارسوق مهندسی ژنتیک در قطب تهران

دومین دوره کارسوق مهندسی ژنتیک در قطب تهران با حضور 112 دانش ­آموز پایه هشتم و نهم مدارس استعدادهای درخشان استان­های البرز، تهران، زنجان، قزوین و گیلان در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار شد.