ایران پیشتاز منطقه در علوم و فناوری سلول های بنیادی

7 آذر 1397

ایران پیشتاز منطقه در علوم و فناوری سلول های بنیادی

سومین جشنواره ملی و کنگره بین‌المللی علوم و فناوری سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی، 7 تا 10 آذرماه 1397، توسط ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، برگزار گردید.