طرح های حمایتی ستاد توسعه زیست فناوری انگیزه پژوهشگران جوان را بالا برده است

7 آذر 1397 رییس گروه پژوهش، زیرساخت و فناوری ستاد توسعه زیست فناوری تاکید کرد:

طرح های حمایتی ستاد توسعه زیست فناوری انگیزه پژوهشگران جوان را بالا برده است

دکتر طهوری رییس گروه پژوهش، زیرساخت و فناوری ستاد توسعه زیست فناوری در این گفت و گو از برنامه های حمایتی ستاد از پژوهشگران حوزه زیست فناوری و طرح تقسیم کار ملی می گوید