ستاد توسعه زیست فناوری پیشتاز کاهش ارزبری در کشور

21 اسفند 1397

ستاد توسعه زیست فناوری پیشتاز کاهش ارزبری در کشور

دکتر قانعی در نشست قطب بیوتکنولوژی دارویی کشور به میزبانی دانشگاه گیلان تاکید کرد: تا پایان سال 1399 در کشور 8 واکسن انسانی، 17 واکسن دام و طیور، 25 آنتی بادی ضد سرطان و 10 تا ماده اولیه دارویی حاصل شود که در نهایت حدود 375 میلیون دلار صرفه جویی ارزی صورت گیرد و برای 830 نفر نیز اشتغال ایجاد گردد.