رویداد ره زیست؛ هدایت دانشجویان رشته های مرتبط با زیست فناوری و آشنایی آنها با چالش های واقعی کشور

14 اسفند 1397 به همت ستاد توسعه زیست فناوری برگزار گردید

رویداد ره زیست؛ هدایت دانشجویان رشته های مرتبط با زیست فناوری و آشنایی آنها با چالش های واقعی کشور

ره زیست، یک مسابقه چهارماهه است که به همت ستاد توسعه زیست فناوری و با همکاری مجموعه هایی از دانشگاه های بزرگ تهران برگزار می گردد.