چهارمین کنگره بین‌المللی دانشجویی بیوتکنولوژی

8 اسفند 1397 با حضور دبیر ستاد توسعه زیست فناوری برگزار گردید

چهارمین کنگره بین‌المللی دانشجویی بیوتکنولوژی

چهارمین کنگره بین‌المللی دانشجویی بیوتکنولوژی ۶ تا ۸ اسفند ۱۳۹۷ در دانشگاه تهران برگزار گردید. دکتر قانعی در این کنگره با اشاره به برنامه های ستاد توسعه زیست فناوری تاکید کرد: در حال حاضر 500 شرکت دانش بنیان در حوزه زیستی در کشور فعال است.