طرح تقسیم کار ملی زیست فناوری با رویکرد توسعه محور دانشگاه را به صنعت پیوند می دهد

6 اسفند 1397 دبیر ستاد توسعه زیست فناوری تاکید کرد

طرح تقسیم کار ملی زیست فناوری با رویکرد توسعه محور دانشگاه را به صنعت پیوند می دهد

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه دانشگاه ها برای وارد شدن به حوزه زیست فناوری به عناوین منتشر شده از اولویت های این حوزه توجه کنند، گفت: در این راستا دانشگاه صنعتی امیرکبیر می تواند در حوزه های "بیو انفورماتیک"، "سامانه های پلیمر زیست تخریب پذیر" و "داروهای آهسته رهایش" وارد شود.