برگزاری دومین کنگره بین المللی داروسازی نوین

23 بهمن 1397

برگزاری دومین کنگره بین المللی داروسازی نوین

دومین کنگره بین المللی داروسازی نوین توسط مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و نشریه پزشکی نوین دارو با حضور دبیر ستاد توسعه زیست فناوری دکتر مصطفی قانعی و دکتر رحیم سروری معاون دبیر ستاد توسعه زیست فناوری برگزار گردید.