حضور دکتر مصطفی قانعی در نشست تبادل تجربیات علم و فناوری دانشمندان جهان اسلام

14 آذر 1397 به میزبانی دانشگاه سلطان قابوس

حضور دکتر مصطفی قانعی در نشست تبادل تجربیات علم و فناوری دانشمندان جهان اسلام

چهارمین نشست تبادل تجربیات علم و فناوری در کشورهای اسلامی با حضور مسئولان علمی و مدیریتی برگزار شد.