ایجاد زبان مشترک بین متخصصان حوزه واکسن و حامیان اقتصادی

5 آذر 1397

ایجاد زبان مشترک بین متخصصان حوزه واکسن و حامیان اقتصادی

نشست هم اندیشی کارگروه واکسن با شرکتهای واکسن ساز فعال و همچنین مسئولین مرتبط با تولید واکسن های انسانی و دامپزشکی در30 آبان ماه در ساختمان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار گردید.