با مدل سرمایه گذاری جسورانه به شرکت های نوپا کمک می کنیم

28 آبان 1397 دبیر ستاد توسعه زیست فناوری تاکید کرد

با مدل سرمایه گذاری جسورانه به شرکت های نوپا کمک می کنیم

نشست دبیر ستاد توسعه زیست فناوری با مدیر کل امور و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در ساختمان ستاد توسعه زیست فناوری برگزار گردید