ظرفیت پژوهش باید در خدمت صنعت باشد

28 آبان 1397 دبیر ستاد توسعه زیست فناوری تاکید کرد:

ظرفیت پژوهش باید در خدمت صنعت باشد

امضای تفاهنمامه میان ستاد توسعه زیست فناوری و شرکت آریان کیمیا تک با هدف مشارکت طرفین در راستای کمک به رشد و توسعه زیست فناوری از طریق راه اندازی شتاب دهنده خصوصی در حوزه تولید مواد اولیه و فرآورده های نهایی محصولات زیست فناوری آرایشی، بهداشتی، دارویی، بیولوژیک و دریایی به انجام رسید.