آیین نامه حمایت از پژوهشگران برتر جوان در حوزه زیست‌فناوری

27 دی 1396

آیین نامه حمایت از پژوهشگران برتر جوان در حوزه زیست‌فناوری

ستاد توسعه زیست‌فناوری به منظور معرفی و تشویق پژوهشگران موفق در حوزه زیست­فناوری، مطابق این آیین‌نامه از پژوهشگران برتر و جوان این حوزه، حمایت می‌کند.