فراخوان فروش محصول دانش‌بنیان در حوزه زیست‌فناوری دارویی

17 آبان 1396

فراخوان فروش محصول دانش‌بنیان در حوزه زیست‌فناوری دارویی

«شتابدهنده پرسیس ژن» محصول تجاری تحت عنوان "سلول مهندسی شدهE.coli جهت تولید قطعه پروتئینی Fab از آنتی بادی Certolizumabpegol " را به فروش می‌رساند.