فراخوان دعوت به همکاری ؛اجرای پروژه ملی سوختهای زیستی در سیستم حمل و نقل کشور

1 تیر 1394

فراخوان دعوت به همکاری ؛اجرای پروژه ملی سوختهای زیستی در سیستم حمل و نقل کشور

در راستای حفظ سلامت محیط زیست، ستاد توسعه فناوری در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با محوریت کارگروه زیست‌فناوری محیط‌ زیست (کمیته سوخت های زیستی)، استفاده از قابلیت های زیست فناوری را جهت رفع معضلات محیط زیست در اولویت خود قرار داده است.