پیوندها
صفحه اصلی > فراخوان و مزایده > فراخوان > گروه نظارت و ارزیابی > ارزیابی بخش بایو تکنولوژی  
ارزیابی بخش بایو تکنولوژی

اکوسیستم نوآوري اصطلاحی است که در طول سالهاي اخیر در زمینه ي کسب و کار ایران مطـرح شـده است که البته در کشورهاي اروپایی پیشـینه ي آن بسـیار بیشـتر اسـت

برای دانلود RFP اینجا را کلیک کنید

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir