پیوندها
صفحه اصلی > فراخوان و مزایده > فراخوان > گروه پژوهش، زیرساخت و فناوری > طراحی و راه اندازی سامانه فرایندهای حمایتی مبتنی بر تقسیم کار ملی 
طراحی و راه اندازی سامانه فرایندهای حمایتی مبتنی بر تقسیم کار ملی

با عنایت به نیازمندی کشور به توسعة فناوریهای پیشرفته و دستاوردهای حاصل از آن در شرایط فراتحریم و فضای رقابتی بین­المللی برای حداکثر بهره­برداری از فرصت­های اقتصادی و کسب سهم بیشتر بازارهای داخلی و خارجی، موانع کشورهای متخاصم برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به فناوریهای راهبردی، چرخة کوتاه فناوری؛ در فضای حاکم بر توسعة فناوریهای نوین بیش از پیش هویدا گردیده است. در این راستا و با توجه به اهمیت بالای فعالیت های حوزه زیست فناوری، پس از ماموریت محور کردن دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با توجه به گستردگی و پیچیدگی بالای ارزیابی و رصد فعالیت های انجام شده توسط دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و جلوگیری از موازی کاری و نیز با توجه به توافقات بعمل آمده با سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور ساماندهی بودجه های حوزه زیست فناوری برآن شدیم تا به منظور کاهش بروکراسی های اداری و نیز اتلاف زمان به راه اندازی سامانه ای جهت انجام امور تقسیم کار ملی دانشگاه ها و نیز اجرای حمایت ها، ذیل آن، با استفاده از فناوری اطلاعات بپردازیم.

برای دانلود فرم RFP اینجا را کلیک کنید

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir