سمینار آشنایی با زیست بوم کسب و کار و کارآفرینی بیوتکنولوژِی

8 اردی بهشت 1398 شاخه دانشجویی انجمن بیوتکنولوژی ایران برگزار میکند

سمینار آشنایی با زیست بوم کسب و کار و کارآفرینی بیوتکنولوژِی

سفری یک روزه به دنیای کسب و کار و کارآفرینی در بیوتکنولوژی ،، زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ،، مکان: دانشگاه تهران، دانشکده داروسازی، سالن رازی ،، برای ثبت نام به ایونت باکس مراجعه کنید www.eventbox.ir/biotech