بازدید دبیر ستاد توسعه زیست فناوری از پارک علم وفناوری البرز

3 اردی بهشت 1398

بازدید دبیر ستاد توسعه زیست فناوری از پارک علم وفناوری البرز

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری با اشاره به ضرورت همکاری های بیشتر جهاد دانشگاهی و معاونت علمی گفت: برای اجرای پروژه های مشترک که مورد نیاز کشور هستند محدودیت مالی و بودجه ای نداریم .