تدوین نقشه راه عملیاتی توسعه فناوری و اولین نشست تخصصی جلبک

24 فروردین 1398 به همت ستاد توسعه زیست فناوری

تدوین نقشه راه عملیاتی توسعه فناوری و اولین نشست تخصصی جلبک

نخستین «نشست هم اندیشی بررسی راهکار های توسعه فناوری جلبک و صنایع جانبی آن » به همت ستاد توسعه زیست فناوری به میزبانی دانشگاه خلیج فارس، یازدهم و دوازدهم اردیبهشت ماه سال 98 جاری برگزار می شود.