تجلیل از پژوهشگران برتر حوزه زیست فناوری

18 اسفند 1397 تجلیل از پژوهشگران برتر حوزه زیست فناوری

تجلیل از پژوهشگران برتر حوزه زیست فناوری

در حاشیه افتتاحیه کنگره زیست پزشکی، پژوهشگران برتر و پژوهشگران برتر جوان کشور در سال 1397 مورد قدردانی قرار گرفتند. همچنین از دو تن از پیشکسوتان فناوری زیستی نیز تقدیر به عمل آمد.