همکاری ستاد توسعه زیست فناوری با دانشگاه شهید بهشتی

14 اسفند 1397

همکاری ستاد توسعه زیست فناوری با دانشگاه شهید بهشتی

دو تفاهم نامه در راستای توسعه زیست‌فناوری برای نیل به اهداف مشترک، تبدیل ایده به محصول و تجاری‌سازی و همچنین تأمین نیازهای اساسی کشور در حوزه زیست‌فناوری به امضای دکتر مصطفی قانعی و بابک شکری معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید بهشتی ، رسید.