پیوندها
صفحه اصلی > باشگاه دانش آموزی > عضویت در باشگاه 
عضویت در باشگاه

كميته سرمايه انساني ،آموزش و ترويج ستاد توسعه زيست فناوري در راستاي اهداف خود در زمينه ايجاد شناخت نسبت به زيست فناوري بر مبناي سطوح مختلف مخاطبان، ايجاد باشگاه دانش آموزي را در دستور كار خود قرار داده است. تلاش براي ايجاد باشگاه دانش آموزي زيست فناوري، با درك اين ضرورت صورت پذيرفت كه حركت بنيادين براي رشد و توسعه پايدار در يكي از زمينه هاي نوين و كلان علم و فناوري در كشور، نياز به فرهنگ سازي و آشنايي ريشه ايي دانش آموزان ( پژوهشگران و فناوران فردا) با اين فناوري دارد.

اهداف باشگاه:

·          افزايش آگاهي دانش آموزان نسبت به زيست فناوري بر پايه دانسته هاي آنها

·         تشويق دانش آموزان به مطالعه و پژوهش در زمينه هاي مختلف زيست فناوري

·          تهيه مطالب علمي-  آموزشي براي دانش آموزان و آموزگاران

با توجه به ماهيت آموزشي اين باشگاه و نيز ماهيت بين رشته ايي بودن زيست فناوري تلاش مي شود، آشنا ساختن دانش آموزان با زيست فناوري، باعث ارتقاي سطح آگاهي دانش آموزان در زمينه هاي زيست شناسي، شيمي، فيزيك و مهندسي ژنتيك در سطح مولكولي شود. فعاليت هاي اين باشگاه، اغلب شامل استفاده از وسايل كمك آموزشي، آشنايي با مباني زيست فناوري در قالب فعاليت هاي آزمايشگاهي، بازديد از مراكز آموزشي، پژوهشي و توليدي، برگزاري كارگاه آموزشي و غيره مي باشد©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir